Volwassenen

Per 1 januari 2021 worden er bij praktijk Zonnepad geen volwassenen meer in behandeling genomen. Wel worden volwassenen/ouders begeleid in het kader van de hulp die aan hun kinderen wordt geboden.

Klachten en problemen

De hulp kan worden geboden bij :

  • Angst- en dwangklachten, paniek
  • Somberheid, stemmingsstoornissen
  • Gedragsproblemen, persoonlijkheidsproblematiek
  • Vermoeden van ADHD en/of Autisme spectrumstoornissen
  • ADHD en Autisme spectrumstoornissen
  • Verlies en trauma
  • Overbelasting en uitval op uw werk

Inhoud:

Aanmelding

De aanmelding kan direct bij praktijk Zonnepad. Er is wel een geldige verwijzing nodig voor specialistische GGZ van uw huisarts om voor vergoeding voor uw behandeling in aanmerking te komen. De Ziektekostenverzekeraars vergoeden specialistische GGZ hulp bij praktijk Zonnepad. Hoe die vergoeding eruit ziet hangt af van uw verzekering (informatie hierover vindt u bij het hoofdmenu onder het kopje ‘informatie’).

Intake

Nadat u zich heeft aangemeld volgt er een intakegesprek. Het doel van dit gesprek is de hulpvraag duidelijk te krijgen zodanig dat nadere diagnostiek of passende hulp kan worden gestart. Het intakegesprek wordt gevoerd door een van de medewerkers van praktijk Zonnepad. Regiebehandelaren (eindverantwoordelijken) zijn: Mirjam Hinfelaar, klinisch psycholoog kinder- en jeugd, Bram Horjus, psychotherapeut kinder- en jeugd.

Onderzoek (Diagnostiek)

In de diagnostiek fase wordt nader onderzocht wat de basis van uw hulpvraag is. Er kunnen problemen zijn op psychisch, sociaal-emotioneel en/of gedragsmatig gebied.

De therapie begint eigenlijk al met het intakegesprek. Samen met de therapeut wordt in kaart gebracht hoe u als cliënt thuis en op uw werk en verder in de samenleving functioneert.

Het functioneren van het gezin waarin u woont komt eveneens aan de orde. Dit hangt namelijk sterk samen met uw eigen functioneren als cliënt.

In deze fase kan gebruik worden gemaakt van vragenlijsten en van psychologische tests. Te denken valt aan systeemonderzoek, intelligentie onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek en neuropsychologisch onderzoek.

De resultaten worden besproken in een adviesgesprek. Daarna wordt de behandeling gekozen die het best aansluit bij uw problematiek. Welke doelen willen we behalen? Op welke manier willen we die doelen halen? Hoe lang gaat de behandeling mogelijk duren? De hulp is vrijwillig, dus u beslist wat er gaat gebeuren; het gaat om uw leven en welzijn.

Behandeling (therapie vormen)

Psychotherapie wordt toegepast als de problemen uw leven en dagelijks functioneren ernstig verstoren. Het doel is om klachten te verminderen en u inzicht te geven in de patronen die hebben bijgedragen aan het ontstaan van klachten, zodat u na verbetering van functioneren een terugval kunt voorkomen.

Een mens functioneert in relatie tot anderen. Wij vinden het daarom belangrijk en nuttig om mensen die een rol spelen in uw leven te betrekken bij de behandeling. U beslist zelf wie u erbij wilt betrekken. De therapie zelf bestaat meestal uit individuele gesprekken waarbij u familieleden af en toe kunt laten aansluiten. Er wordt gebruik gemaakt diverse methodische technieken:

–               Cognitieve gedragstherapie en mindfulness

–               ACT (acceptance and commitment therapy)

–              Drama therapie in groepsvorm

–               Psychodynamische therapie /  MBT (mentalisation based therapy)

–               Traumatherapie (EMDR en Write junior)

–               Schematherapie (voor persoonlijkheidsproblematiek)

Een keer per drie tot zes maanden wordt de vooruitgang van de behandeling geëvalueerd met een ROM meting (digitale vragenlijsten) en besproken met de Regiebehandelaar (drs. M.L. Hinfelaar) . Aan het eind van de behandeling is er weer een evaluatie met een ROM-meting. Daarnaast wordt er geregeld aan klanttevredenheidsonderzoek gedaan.