HET TEAM

Alle hulpverleners bij Praktijk Zonnepad zijn gespecialiseerd in het werken met kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers. Het is een klein team met korte communicatie lijnen. Doordat we met meerdere disciplines samen werken kunnen we hulp bieden op meerdere vlakken en vanuit verschillende invalshoeken.

Mirjam Hinfelaar
Mirjam Hinfelaarklinisch psycholoog en psychotherapeut
Mirjam Hinfelaar is samen met Bram Horjus eigenaar van Praktijk Zonnepad.
Zij studeerde in 1994 cum laude af als psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam
Zij is al meer dan 20 jaar werkzaam in de kinder- en jeugd psychiatrie. Eerst bij de RIAGG in Zaandam als GZ –psycholoog en gezinstherapeut en sinds 2007 bij LUCERTIS als Klinisch psycholoog en psychotherapeut.
Post-doctoraal deed zij de opleiding tot systeemtherapeut bij Nisto-opleidingen en de opleiding tot Klinisch psycholoog bij het SPON in Nijmegen.
Naast haar eigen praktijk werkt zij als Praktijkopleider in de jeugd-GGZ in Purmerend.
Zij heeft ruime ervaring met behandeling van kinderen en jongeren met ADHD, angsten, depressie, aan autisme verwante stoornissen en met traumabehandeling.

Mirjam is lid van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen), en daarbij van de sectie het jonge kind en de sectie Jeugdzorg. Daarnaast is zij lid van de VEN (Vereniging EMDR Nederland).
Verder is zij lid en ook supervisor van de NVRG (Ned. Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie).
Over het onderwerp “ouderbegeleiding” geeft zij les bij het RINO bij de opleiding tot Klinisch Psycholoog.
Naast supervisie, lesgeven en lezingen schreef zij een boek over effectieve aansturing van kinderen met ADHD op school (Een Nieuwe Koers , 2012).
Als aankomend IMH specialist (Infant Mental Health) heeft de behandeling van jonge kinderen (0-6) en het onderwerp ‘hechting’ haar speciale belangstelling.

Michaela Pronk
Michaela Pronkarts in de JeugdGGZ en systeemtherapeut
Michaela Pronk-Preuss heeft in Duitsland geneeskunde gestudeerd. Zij is er gepromoveerd en heeft daar als arts in een ziekenhuis gewerkt. Sinds 1995 woont zij in Nederland en werkte onder andere zes jaar als arts bij de GGD in Amsterdam.

Sinds 2006 werkt zij als arts in de kinder- en jeugdpsychiatrie, waar zij zich heeft gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en gezinnen ( en stellen) met AD(H)D problemen.
Sinds 2012 werkt zij bij Praktijk Zonnepad en deed zij de opleiding systeemtherapie (gezins- en relatietherapie) aan het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie. Zij is lid van de beroepsvereniging NVRG. Als therapeut en hulpverlener is zij geïnspireerd door de visie van Janusz Korczak, en Viktor Frankl.
Naast haar eigen praktijk M3 http://www.praktijkm3.nl in Amsterdam werkt Michaela Pronk als arts en systeemtherapeut bij Praktijk Zonnepad en bij het ADHD en Autisme Centrum in Hoorn http://www.adhd-hoorn.nl/. Michaela Pronk is lid van het ADHD-Netwerk http://www.adhdnetwerk.nl .
Tevens zit zij in de redactie van het ADHD lifestyle magazine SUZAN! http://www.adhdlifestylemagazine.nl/ en is zij ambassatrice van ADHDFund, een online crowdfunding voor ADHD onderzoek https://www.adhdfund.com/ .
Op het Mediacollege in Amsterdam heeft zij een AD(H)D training ADD-energy ontwikkeld http://add-energy.nl/ waardoor jongeren met AD(H)D weer in hun krachten te komen staan.

Bram Horjus
Bram Horjuspsycholoog in opleiding tot psychotherapeut
Bram werd geboren in 1985 en studeerde sociale psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij gespecialiseerde zich in het ontwikkelen en geven van (individuele- en groeps-) trainingen.
Aanvankelijk gaf hij les bij de studies Psychologie op de UvA en de studie Geneeskunde op de VU. Sinds 2010 is hij werkzaam in de GGZ. Sinds begin 2012 werkt hij met veel plezier bij Praktijk Zonnepad en sinds 2017 is hij mede-eigenaar. Bram werkte daarnaast bij het Mobiel Crisisteam Jeugd van Mentrum in Amsterdam, die de crisissen doet voor zowel de jeugd GGZ als (‘s avonds en in het weekend) Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling.
Momenteel is Bram in opleiding tot psychotherapeut en werkt hij bij Plein 20 in Amsterdam. Daardoor is hij voorlopig alleen op vrijdag bij Praktijk Zonnepad aanwezig.
Sita Somers
Sita Somerskinder- en jeugdpsychiater en psychotherapeut
Sita Somers is al meer dan 30 jaar kinder-en jeugdpsychiater en psychotherapeut met brede ervaring met jeugd van alle leeftijden en hun ouders of verzorgers. Haar specialisatie is het aanpakken van de gevolgen van traumatische ervaringen van kind en gezin. Versterken van de veerkracht staat voorop, en daar hoort bij maatwerk per gezin en samen per fase nagaan wat nodig is . Zo weinig als kan, zo veel als moet, en dat geldt ook voor medicatie. Waar nodig therapie gericht op traumaverwerking (EMDR, BEPP, SMT ). Maar ook: kijken naar de invloed van de omgeving, zoals school of opgroeien als lid van een minderheid.
Sita houdt van verhalen. Sprookjes die uitleggen hoe therapie kan helpen, verhalen over mensen, om samen te gaan snappen hoe jij je als kind voelt, en natuurlijk: jouw verhaal. Jongeren waar Sita mee werkt helpen haar aan steeds nieuwe verhalen, bijvoorbeeld dat van een goede game, want daar weten jongeren vast meer van dan zij. En als je niet van verhalen houdt, is dat toch jouw verhaal? Sita gaat samen met kinderen en jongeren aan het werk om zich fijner te voelen; daar gaat het om. En daar horen ook je (pleeg-)ouders en school bij, die hebben hun eigen verhaal.
Alex van der Horst
Alex van der Horstsociaal pedagogisch hulpverlener en gezinscoach
Alex van der Horst is sinds vier jaar werkzaam als coach en opvoedkundige in zijn eigen praktijk en aangesloten bij Praktijk Zonnepad. Alex is in 1995 begonnen als Militair bij het Ministerie van Defensie, Koninklijke Landmacht en het Korps-Mariniers. In 2002 is hij uitgezonden geweest naar Bosnië (voormalig Joegoslavië). Daarna heeft Alex gedurende tien jaar, in diverse functies, ervaring opgedaan bij Spirit Jeugd- en Opvoedhulp. Alex is een coach die vooral werkzaam is in de thuissituatie en op school. Dit zorgt ervoor dat hij altijd een goed overzicht heeft op de situaties en daar waar nodig tijdig op kan inspelen.
Marten Horjus
Marten Horjusfinanciën en secretariaat
Marten Horjus verzorgt voor praktijk Zonnepad het secretariaat. Als secretaris verzorgt hij de correspondentie m.b.t. de intakeafspraken met cliënten, de financiën. Belangrijke taak daarnaast is het contact met gemeenten en zorgverzekeraars. De regelgeving rondom specialistische jeugdzorg van uit de gemeenten is sterk in beweging. Praktijk Zonnepad beweegt daarin mee om te voldoen aan de kwaliteits- en financieringscriteria, een taak voor het secretariaat.

Visie en filosofie

In Praktijk Zonnepad hanteren wij als collega’s het uitgangspunt dat psychotherapie gaat over het verbeteren van functioneren en het (opnieuw) verbinden van intermenselijke relaties.  Geloof in de kracht van mensen en aansluiten bij een ieders eigen mogelijkheden is waar wij ons op richten.

De persoonlijke doelen die de cliënt zelf of ouders voor zichzelf en hun kind stellen vormen de focus van de behandeling. Het stellen van reële en haalbare doelen vormt een belangrijk onderdeel van het behandelproces. ‘Gezien’ , ‘gehoord’ en ‘gewaardeerd’ worden in relatie tot anderen vormt de rode draad in de behandeling.

Kwaliteit van zorg

De praktijk is opgericht in 2008. De ervaring van de hulpverleners is echter veel langer en uitgebreider. De meesten werken al vanaf ongeveer 1990 in de Kinder- en jeugdpsychiatrie. Door de samenwerking met een klein team hebben wij korte lijnen en kunnen wij snel overleggen en de behandeling zo nodig aanvullen met medicatie. Bijna alle facetten jeugd GGZ-behandeling kunnen worden geboden. Wat wij niet bieden is: crisis hulpverlening, dagbehandeling en klinische opname. Vaardigheden die men van ons kan verwachten zijn

  • Een veilige sfeer creëren om open te kunnen communiceren
  • Goed luisteren, samenvatten, doorvragen: vraag en focus helder
  • Aanzetten tot reflectie
  • Gedragsproblemen in ontwikkelingsperspectief plaatsen
  • Geven en ontvangen van feedback , vergroten van frustratie tolerantie
  • Een beleefde en respectvolle houding