HET TEAM

Alle hulpverleners bij Praktijk Zonnepad zijn gespecialiseerd in het werken met kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers. Het is een klein team met korte communicatie lijnen. Doordat we met meerdere disciplines samen werken kunnen we hulp bieden op meerdere vlakken en vanuit verschillende invalshoeken.

Mirjam Hinfelaar
Mirjam Hinfelaarklinisch psycholoog en psychotherapeut
Mirjam Hinfelaar is samen met Bram Horjus eigenaar van Praktijk Zonnepad.
Zij studeerde in 1994 cum laude af als psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam
Zij is al meer dan 20 jaar werkzaam in de kinder- en jeugd psychiatrie. Eerst bij de RIAGG in Zaandam als GZ –psycholoog en gezinstherapeut en sinds 2007 bij LUCERTIS / YOUZ als Klinisch psycholoog en psychotherapeut.
Post-doctoraal deed zij de opleiding tot systeemtherapeut bij Nisto-opleidingen en de opleiding tot Klinisch psycholoog bij het SPON in Nijmegen.
Naast haar eigen praktijk werkt zij als Praktijkopleider in de jeugd-GGZ in Purmerend.
Zij heeft ruime ervaring met behandeling van kinderen en jongeren met ADHD, angsten, depressie, aan autisme verwante stoornissen en met traumabehandeling.

Mirjam is lid van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen), en daarbij van de sectie het jonge kind en de sectie Jeugdzorg. Daarnaast is zij lid van de VEN (Vereniging EMDR Nederland).
Verder is zij lid en ook supervisor van de NVRG (Ned. Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie).
Over het onderwerp “ouderbegeleiding” geeft zij les bij het RINO bij de opleiding tot Klinisch Psycholoog.
Naast supervisie, lesgeven en lezingen schreef zij een boek over effectieve aansturing van kinderen met ADHD op school (Een Nieuwe Koers , 2012).

Site Logo

Een praktijk voor specialistische geestelijke gezondheidszorg te Monnickendam

  • AGB: 9400 3378
  • KP-BIG: 7900 9381 025
  • Pth-BIG: 7900 9381 016

Als IMH specialist (Infant Mental Health) heeft de behandeling van jonge kinderen (0-6) en het onderwerp ‘hechting’ haar speciale belangstelling.

Bram Horjus
Bram Horjuspsychotherapeut
Bram werd geboren in 1985 en studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft les gegeven bij de studies Psychologie aan de UvA en de studie Geneeskunde aan de VU. Sinds 2010 is hij werkzaam in de GGZ, Bram werkte van 2010-2016 bij het Mobiel Crisisteam Jeugd van de Spoedeisende Psychiatrie in Amsterdam. Van 2016 tot eind 2020 werkte hij bij Plein20 in Amsterdam. Bram heeft eind 2019 zijn opleiding tot psychotherapeut met aandachtsveld Kind en Jeugd afgerond. Sinds begin 2012 werkt hij met veel plezier bij Praktijk Zonnepad en sinds 2017 is hij mede-praktijkhouder. Hij is van dinsdag tot en met vrijdag aanwezig.
Sita Somers
Sita Somerskinder- en jeugdpsychiater en psychotherapeut
Sita Somers is al meer dan 30 jaar kinder-en jeugdpsychiater en psychotherapeut met brede ervaring met jeugd van alle leeftijden en hun ouders of verzorgers. Haar specialisatie is het aanpakken van de gevolgen van traumatische ervaringen van kind en gezin. Versterken van de veerkracht staat voorop, en daar hoort bij maatwerk per gezin en samen per fase nagaan wat nodig is . Zo weinig als kan, zo veel als moet, en dat geldt ook voor medicatie. Waar nodig therapie gericht op traumaverwerking (EMDR, BEPP, SMT ). Maar ook: kijken naar de invloed van de omgeving, zoals school of opgroeien als lid van een minderheid.
Sita houdt van verhalen. Sprookjes die uitleggen hoe therapie kan helpen, verhalen over mensen, om samen te gaan snappen hoe jij je als kind voelt, en natuurlijk: jouw verhaal. Jongeren waar Sita mee werkt helpen haar aan steeds nieuwe verhalen, bijvoorbeeld dat van een goede game, want daar weten jongeren vast meer van dan zij. En als je niet van verhalen houdt, is dat toch jouw verhaal? Sita gaat samen met kinderen en jongeren aan het werk om zich fijner te voelen; daar gaat het om. En daar horen ook je (pleeg-)ouders en school bij, die hebben hun eigen verhaal.
Alex van der Horst
Alex van der Horstpedagogisch hulpverlener en gezinscoach
Alex van der Horst is sinds 9 jaar werkzaam als coach en opvoedkundige in zijn eigen praktijk van AlexHelpt. Daarnaast is hij tevens aangesloten bij Praktijk Zonnepad. Alex is van 1995 tot 2005 als Militair werkzaam geweest bij het Ministerie van Defensie, de Koninklijke Landmacht en in 2002 is hij uitgezonden geweest naar Bosnië (voormalig Joegoslavië).
Van 2005 tot 2015 heeft Alex in diverse functies, ervaring opgedaan bij Levvel (voorheen Spirit Jeugd- en Opvoedhulp) en in 2013 zijn eigen praktijk opgericht. Alex is een coach die vooral werkzaam is in de thuissituatie en op school. Dit zorgt ervoor dat hij altijd een goed overzicht heeft op de situaties en daar waar nodig tijdig op kan inspelen. Alex werkt systeemgericht, oplossingsgericht, doelgericht en resultaatgericht. Hierdoor is het duidelijk waar je mee aan de slag gaat en wel resultaat je kan bereiken.
Ella van Drumpt
Ella van DrumptDrama-docent
Ella van Drumpt is in 1984 afgestudeerd aan de Toneelacademie Maastricht.
Na een lange loopbaan als actrice en docent drama is zij sinds vijf jaar werkzaam als dramatherapeut bij Praktijk Zonnepad. Dat doet ze samen met Mirjam Hinfelaar met het doel via spel inzicht te verkrijgen in gedrag. Er wordt gewerkt aan het vergroten van zelfvertrouwen en aan het veranderen/verstevigen van het zelfgevoel.
Ook is ze inzetbaar als coach. In samenspraak met de therapeut en de cliënt, wordt er een begeleidingstraject ingezet, met als doel de cliënt waar nodig te ondersteunen.
Sara den Hartog
Sara den HartogOrthopedagoog-Generalist
Als ervaren orthopedagoog-generalist heeft Sara de afgelopen jaren flink wat kinderen en hun ouders mogen begeleiden in hun ontwikkeling. Naast de werkzaamheden binnen haar eigen praktijk, werkt Sara inmiddels geruime tijd met veel plezier samen met Praktijk Zonnepad.
Sara is cognitief gedragstherapeut en heeft een specialisatie op het gebied van kinderen van gescheiden ouders.
Door voorgaande werkzaamheden binnen de therapeutische pleegzorg voor jonge kinderen, op leefgroepen voor jongeren met een verstandelijke beperking, de polikliniek voor gedragsstoornissen en als onderzoeker naar effectieve zorgprogramma’s, heeft Sara vanuit verschillende hoeken ervaring op kunnen doen met ouders en kinderen.
Als doelstelling heeft Sara uiteraard resultaat voor ogen, maar nog belangrijker vindt zij de persoonlijke benadering en samenwerking met zowel kinderen als hun ouders.
Myra Vojtechkovsky
Myra Vojtechkovskyorthopedagoog / psychotherapeut i.o.
Myra werkt sinds 2016 met plezier in het kernteam van Praktijk Zonnepad. In het werk met kinderen en hun gezinnen combineert zij kennis en kunde uit verschillende werkvelden. Als dramatherapeut kent zij de kracht van spel en experientiële technieken – niet alleen praten maar ook voelen en doen. Als orthopedagoog heeft zij oog voor ouderschap en opgroeien en hoe de veerkracht uit het systeem om een kind ingezet kan worden. Sinds 2021 is ze tevens in opleiding tot psychotherapeut k&j, waarbij gefocust wordt op verdieping in de therapeutische relatie. Myra heeft zich binnen haar carrière regelmatig gericht op ontwikkelingstrauma en ouder-kindrelaties. In gesprek vindt zij de balans tussen ruimte voor pijn en verdriet enerzijds, en veerkracht en humor anderzijds belangrijk. Ze is actief lid bij het NVO, NVDT, FVB en lid van de VGCT en VEN. Myra werkt in het kader van haar opleiding op maandag en dinsdag bij Parnassia en is op donderdagen en (oneven) vrijdagen bij Praktijk Zonnepad aanwezig.
Marten Horjus
Marten Horjusfinanciën en secretariaat
Marten Horjus verzorgt voor praktijk Zonnepad het secretariaat. Als secretaris verzorgt hij de correspondentie m.b.t. de intakeafspraken met cliënten, de financiën. Belangrijke taak daarnaast is het contact met gemeenten en zorgverzekeraars. De regelgeving rondom specialistische jeugdzorg van uit de gemeenten is sterk in beweging. Praktijk Zonnepad beweegt daarin mee om te voldoen aan de kwaliteits- en financieringscriteria, een taak voor het secretariaat.
Marten is ook bestuurslid van de AKJP, de vereniging voor belangenbehartiging voor Amsterdamse Kinder- en Jeugdpraktijken.

Visie en filosofie

In Praktijk Zonnepad hanteren wij als collega’s het uitgangspunt dat psychotherapie gaat over het verbeteren van functioneren en het (opnieuw) verbinden van intermenselijke relaties.  Geloof in de kracht van mensen en aansluiten bij een ieders eigen mogelijkheden is waar wij ons op richten.

De persoonlijke doelen die de cliënt zelf of ouders voor zichzelf en hun kind stellen vormen de focus van de behandeling. Het stellen van reële en haalbare doelen vormt een belangrijk onderdeel van het behandelproces. ‘Gezien’ , ‘gehoord’ en ‘gewaardeerd’ worden in relatie tot anderen vormt de rode draad in de behandeling.

Kwaliteit van zorg

De praktijk is opgericht in 2008. De ervaring van de hulpverleners is echter veel langer en uitgebreider. De meesten werken al vanaf ongeveer 1990 in de Kinder- en jeugdpsychiatrie. Door de samenwerking met een klein team hebben wij korte lijnen en kunnen wij snel overleggen en de behandeling zo nodig aanvullen met medicatie. Bijna alle facetten jeugd GGZ-behandeling kunnen worden geboden. Wat wij niet bieden is: crisis hulpverlening, dagbehandeling en klinische opname. Vaardigheden die men van ons kan verwachten zijn

  • Een veilige sfeer creëren om open te kunnen communiceren
  • Goed luisteren, samenvatten, doorvragen: vraag en focus helder
  • Aanzetten tot reflectie
  • Gedragsproblemen in ontwikkelingsperspectief plaatsen
  • Geven en ontvangen van feedback , vergroten van frustratie tolerantie
  • Een beleefde en respectvolle houding