Klachtenregeling

Hoe handelt u wanneer u een klacht heeft?

Als u klachten heeft over uw psychotherapeut of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met uw behandelaar zelf of de regie-behandelaar bespreken. Misschien gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Als u er met uw therapeut niet uitkomt, dan kunt u zich wenden tot het NIP. Zij kunnen u in contact brengen met een klachtenfunctionaris, een opgeleide psycholoog/psychotherapeut die in het conflict kan bemiddelen. De klachtenfunctionaris kan u informeren over de klachtenregeling, zoals deze is geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u het NIP aanschrijven. Hun commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenorganisaties en een lid het NIP. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) – getoetst aan de Beroepscode voor Psychologen of de Beroepscode voor Psychotherapeuten. De Klachtencommissie doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen. Daarvoor dient u de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg (TG) te benaderen.