Kosten en Vergoedingen

Informatie over de kosten en vergoedingen

Een overzicht van de kosten die verbonden zijn aan de behandeling. Ook vindt u hier informatie over de contracten met zorgverzekeraars.

Inhoud:

Kosten en vergoedingen voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar

De zorg door praktijk Zonnepad geleverd aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar wordt sinds januari 2015 vergoed door de gemeenten.

Voor behandeling bij praktijk Zonnepad is een verwijsbrief nodig van uw behandelend arts of het jeugdteam van de gemeente.  Er moet altijd vooraf een beschikking afgegeven worden door de gemeente zodat de cliënt weet dat de hulp vergoed wordt. Praktijk Zonnepad kan die beschikking aanvragen als u een verwijsbrief heeft.

Kosten en vergoedingen voor cliënten van 18 jaar en ouder

U sluit een behandelovereenkomst met Praktijk Zonnepad. Daarbij tekent u voor akkoord met behandeling en betaling.
De vergoeding van de behandeling hangt af van hoe u verzekerd bent.

Praktijk Zonnepad heeft geen contracten met zorgverzekeraars.
De kosten voor de behandeling worden alleen voor 100% vergoed als u een restitutiepolis heeft.
Als u een andere polis heeft (budget, natura of andere benaming) dan bestaat de kans dat u zelf een deel van de behandeling moet betalen.
U betaalt minimaal 85% van het NZA tarief aan praktijk Zonnepad.
Het NZA-tarief is de prijs die de Nationale Zorgautoriteit heeft vastgesteld voor de diverse behandelingen.
Nadat uw Ziektekostenverzekraar de vergoeding aan u heeft uitgekeerd maakt u dat bedrag over aan praktijk Zonnepad. Vervolgens neemt het secretariaat van praktijk Zonnepad contact met u op om eventueel dit bedrag aan te vullen tot 85% van het NZA-tarief.

Voor jongeren boven de 18 jaar wordt de kosten van behandeling van verreweg de meeste diagnoses door de zorgverzekering vergoed. De huisarts schat in of de klachten kortdurend (generalistische zorg) of langer durend (specialistische zorg) behandeld moeten worden. Praktijk Zonnepad biedt alleen specialistische hulp, dus hulp die geboden wordt door een psychotherapeut of klinisch psycholoog of psychiater. Het eigen risico blijft van toepassing voor iedereen boven de 18 jaar en is vastgesteld op ongeveer 385 euro. Sommige zorgverzekeraars hanteren een zorgkostenplafond. Vraag bij uw zorgverzekeraar na welke behandelingen verzekerd zijn in uw pakket als u twijfelt.

Indien de kosten niet vergoed worden door uw verzekeraar, betaalt u €125,- per gesprek. Een sessie duurt 60 minuten.

Het is verstandig vooraf bij uw ziektekostenverzekering te informeren naar de vergoeding en een schriftelijke toezegging van uw verzekering te vragen voor betaling van de behandeling.

Het bankrekeningnummer van praktijk Zonnepad is  NL18 ABNA 0507 583 000

NB. Voor 2-de lijns zorg kunnen de kosten pas aan het eind van de behandeling (en maximaal na 1 jaar) door praktijk Zonnepad worden vastgesteld en gedeclareerd. Mochten zich betalingsproblemen bij de zorgverzekeraar voordoen, dan blijft de cliënt verantwoordelijk voor het voldoen van het uitstaande bedrag.

Contracten met ziektekostenverzekeraars

Praktijk Zonnepad heeft sinds 2018 geen contracten meer afgesloten met ziektekostenverzekeraars.

Zelf een zorgverlener kiezen?

Het kiezen van een juiste zorgverzekering is belangrijk. De kosten zijn natuurlijk een belangrijke factor, maar zeker als u geregeld ziektekosten hebt, is het belangrijk ook mee te wegen wat uw verzekering wel en niet vergoedt! Een betrouwbare site die u kan helpen met kiezen vindt u in bijgaande link:

https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/kiezen.