Kosten en Vergoedingen

Informatie over de kosten en vergoedingen

Een overzicht van de kosten die verbonden zijn aan de behandeling. Ook vindt u hier informatie over de contracten met zorgverzekeraars.

Inhoud:

Kosten en vergoedingen voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar

De zorg door praktijk Zonnepad geleverd aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar wordt sinds januari 2015 vergoed door de gemeenten.

Voor behandeling bij praktijk Zonnepad is een verwijsbrief nodig van uw behandelend arts of het jeugdteam van de gemeente.  Er moet altijd vooraf een beschikking afgegeven worden door de gemeente zodat de cliënt weet dat de hulp vergoed wordt. Praktijk Zonnepad kan die beschikking aanvragen als u een verwijsbrief heeft.

Kosten en vergoedingen voor cliënten van 18 jaar en ouder

U sluit een behandelovereenkomst met Praktijk Zonnepad. Daarbij tekent u voor akkoord met behandeling en betaling.
De vergoeding van de behandeling hangt af van hoe u verzekerd bent.

U ontvangt een factuur van onze factureerder: Axians. Deze factuur moet u eerst zelf betalen. U moet zelf uw factuur doorsturen naar uw ziektekostenverzekeraar. Van hen krijgt u, afhankelijk van uw polis  (een deel van) de kosten vergoed.

De kosten voor de behandeling worden het meest vergoed als u een restitutiepolis heeft. We raden u ten stelligste aan om een restitutiepolis af te sluiten. U kunt informatie hierover vinden via deze link:  https://www.zorgwijzer.nl/faq/restitutiepolis.
Als u een andere polis heeft (budget, natura of andere benaming) dan krijgt u minder vergoed van uw verzekering. Controleer uw polis dus nauwkeurig op de vergoedingen voor GGZ.
Onze tarieven zijn gebaseerd op de landelijk vastgestelde  NZA-tarieven. Het NZA-tarief is de prijs die de Nationale Zorgautoriteit heeft vastgesteld voor de diverse behandelingen.
Praktijk Zonnepad is bezig voor 2024 contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Zodra duidelijk is welke zorgverzekeraars dat zijn vindt u een lijst op deze website. Informeert u altijd bij uw verzekeraar of en zo ja, hoeveel de verzekeraar de kosten van de behandeling vergoed.

Voor jongeren boven de 18 jaar wordt de kosten van behandeling van verreweg de meeste diagnoses door de zorgverzekering vergoed. De huisarts schat in of de klachten kortdurend (generalistische zorg) of langer durend (specialistische zorg) behandeld moeten worden.

Praktijk Zonnepad biedt alleen specialistische hulp, dus hulp die geboden wordt door een psychotherapeut of klinisch psycholoog of psychiater. Het eigen risico blijft van toepassing voor iedereen boven de 18 jaar en is vastgesteld op ongeveer 385 euro. Sommige zorgverzekeraars hanteren een zorgkostenplafond. Vraag bij uw zorgverzekeraar na welke behandelingen verzekerd zijn in uw pakket als u twijfelt.

Indien de kosten niet vergoed worden door uw verzekeraar, betaalt u €125,- per gesprek. Een sessie duurt 60 minuten.

Nogmaals: het is verstandig vooraf bij uw ziektekostenverzekering te informeren naar de vergoeding en een schriftelijke toezegging van uw verzekering te vragen voor betaling van de behandeling.

Het bankrekeningnummer van praktijk Zonnepad is  NL18 ABNA 0507 583 000

NB. Mochten zich betalingsproblemen bij de zorgverzekeraar voordoen, dan blijft de cliënt verantwoordelijk voor het voldoen van het gefactureerde bedrag.

Contracten met ziektekostenverzekeraars

Praktijk Zonnepad heeft sinds 2018 geen contracten meer afgesloten met ziektekostenverzekeraars.

Zelf een zorgverzekering kiezen?

Het kiezen van een juiste zorgverzekering is belangrijk. De kosten zijn natuurlijk een belangrijke factor, maar zeker als u geregeld ziektekosten hebt, is het belangrijk ook mee te wegen wat uw verzekering wel en niet vergoedt! Een betrouwbare site die u kan helpen met kiezen vindt u in bijgaande link:

https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/kiezen.